Returul produselor

Orice produs cumpărat online de la EMG MANAGEMENT INVEST SRL poate fi restituit necondiționat

în termen de 14 zile de la primirea coletului, în cazul în care acesta nu a fost folosit și se află în

ambalajul lui original. În cazul în care se dorește returnarea mai multor articole identice, se

poate accepta returul a unui singur articol cu ambalajul desigilat.

Cumpărătorul va informa furnizorul în termenul menționat mai sus asupra intenției de

retur la 0771 208 116 în care va specifica:

– Numele, prenumele, datele sale de contact;

– Numărul și data facturii cu care s-au achiziționat produsele ce urmează să fie

returnate;

– Lista produselor ce urmează a se returna;

– Contul bancar și banca unde dorește să i se vireze suma returnată

După ce furnizorul primește această înștiințare, va lua legătura cu cumpărătorul, pentru

a stabili condițiile de returnare. Produsele vor fi returnate cu orice firmă de curierat, pe cheltuiala

cumpărătorului. Pe baza înțelegerii dintre părți, furnizorul poate trimite și plăti curierul care va

ridica articolele ce urmează să se returneze de la cumpărător. În această situație, din suma

returnată se va scădea costul transportului retur.

După sosirea coletului cu retur la furnizor, acesta va inspecta articolele returnate. Dacă

sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, furnizorul va confirma returul cumpărătorului, și

va returna contravaloarea articolelor în maxim 14 zile în contul indicat de cumpărător.

În cazul în care se constată urme de utilizare, ambalajele sunt distruse total sau parțial,

furnizorul își rezervă dreptul de a diminua suma returnată cu echivalentul estimate al deprecierii

produsului, în situația în care produsul returnat poate fi vândut cu preț redus. Dacă produsul

este într-o stare în care nu mai poate fi comercializat nici cu preț redus, furnizorul va refuza total

plata articolelor returnate. În ambele cazuri, va informa cumpărătorul, și va argument decizia

luată.

Costurile legate de livrare nu vor fi returnate cumpărătorului.

Neconcordanțe la recepție

În cazul în care există diferențe cantitative la deschiderea coletului, probleme calitative

sau există neconcordanțe între comanda lansată, factura și articolele primite, cumpărătorul va informa în scris la 0771 208 116 în termen de 2 zile lucrătoare furnizorul asupra acestei probleme apărute. În urma acestei sesizări, cumpărătorul va fi contactat de furnizor, și se va încerca clarificarea și remedierea problemei.

Dacă se dovedește că problema apărută se datorează unei erori din partea furnizorului, acesta

garantează remedierea problemei pe cheltuiala sa, prin schimbul articolelor neconforme, sau

dacă acesta nu se poate realiza, articolele vor fi returnate pe cheltuiala furnizorului, după care

se va restitui contravaloarea lor în contul bancar indicat de cumpărător.